هرتا (Herta) - پیشتازان ارتباط مجازی

هرتا (Herta) 

  • 0 ریال موجود است

    نرم افزار تشخیص چهره مخصوص اکسس کنترل BioAccess یک محصول انقلابی در زمینه تشخیص چهره می باشد که قابلیت تشخیص صورت بر اساس المان ها صورت می باشد که حتی با عینک ، کلاه را دارد

    0 ریال
    موجود است